Netgruppen - Forretningsbetingelser  
Forsiden      Funktioner      Kunde login
 
 
 
 

 
 
 

Forretningsbetingelser

Webdesign og programmering.

Gældende pr. 1 november 2000.

Kunden har brugsrettigheden til det færdige produkt, når dette er fuldt betalt.

Alle webdesign- og programmeringsopgaver udføres i overensstemmelse med god programmeringsskik.

Netgruppen kan aldrig drages til ansvar overfor kundens direkte eller indirekte tab af det leverede. Samtlige leverede løsninger må ikke kopieres, hverken til eget brug eller videresalg til tredjepart uden Netgruppens accept. Al sourcekode tilhører Netgruppen og må ligeledes ikke kopieres eller videresælges.

Grafik- og designelementer udarbejdet af Netgruppen tilhører Netgruppen,
med mindre andet er aftalt.


Webhoteller, mailhoteller, hostingservices.

Gældende pr. 1. juni 2002.

Generelt
Ved bestilling af Netgruppens produkter skal nedenstående forretningsbetingelser være accepteret. Kunden har selv ansvar for at forretningsbetingelserne er læst inden indgåelse af en aftale. I disse betingelser står der alle de betingelser der er til alle vores produkter. Hvis der er spørgsmål til nedenstående bedes der sendes en e-mail til Netgruppen.

Ansvar
Netgruppen kan ikke drages til ansvar for tab eller andre forhold opstået som følge af manglende adgang til tjenester eller information på Internet. Dette gælder, uanset om den manglende adgang skyldes systemnedbrud, leverandørfejl, andre forhold hos virksomheden eller force majeure, herunder også strejke og lockout.

Anvendelse
Alt materiale som forefindes på webhoteller eller servere gennem Netgruppen, skal overholde dansk lov om ophavsret og må ikke krænke tredjemands rettigheder, det er kundens ansvar at dette overholdes. Med materiale som krænker tredjemands rettigheder menes der materiale som er racistisk, pornografisk eller andet materiale som er under denne kategori om krænkelse af tredjemands rettigheder. På webhoteller er det endvidere forbudt at have erotisk, pornografisk eller andet stødende materiale. Hvis ovenstående betingelser ikke overholdes kan Netgruppen til enhver tid lukke webhotellet. Netgruppen kan ikke gøres ansvarlig for brud på ovenstående.

Trafik
Der er fri trafik på alle webhoteller indtil vi mener at den frie trafik bliver misbrugt. Vi vil dog kontakte kunden om dette, inden vi tager stilling til hvad der skal ske. Netgruppen forbeholder sig ret til at lukke webhotellet hvis ikke ovenstående bringes i stand indenfor en uge efter konfrontationen eller efter aftale med Netgruppen.

Aftale/abonnement
Enhver aftale indgået med Netgruppen kan ændres mindst en måned før den ønskes ændret, dog kan der i specielle tilfælde gives dispensation. Ændring af et webhotel til f.eks. et større vil kun komme til at koste forskellen mellem den forrige aftale og den nye for resten af den forrige aftalte periode, hvis det er ved indgangen til en ny periode faktureres kostprisen for den nye periode. Ønskes en billigere løsning vil pengene for en allerede aftalt løsning ikke blive tilbagebetalt. Ændringer af aftaler koster ikke gebyr. Netgruppen forbeholder sig ret til, på et hvert tidspunkt, at ændre forretningsbetingelserne og gældende priser samt produkter, uden forvarsel. Alle prisændringer vil træde i kraft for kunden fra næste betalingsperiode.

Betaling
Alle angivne priser er eksklusive moms. Alle webhotel aftaler faktureres et år forud. En faktura forefalder til betaling 8 dage efter fakturadatoen. Netgruppen forbeholder sig ret til at lukke forbindelsen til de webhoteller der mangles betaling fra indtil betalingen har fundet sted. Vedrørende rykkergebyr vil de lyde på kr. 100,- pr. rykkerskrivelse. Bliver en sådan rykkerskrivelse ikke betalt efter udsendelse af denne, vil sagen gå videre til inkassoforbindelse. Alle omkostninger vedrørende inkasso vil blive pålagt kunden.

Opsigelse
Kunden kan til enhver til opsige sin hostingaftale. Modtager Netgruppen ikke skriftlig opsigelse en måned før en ny abonnementsperiode vil der automatisk blive faktureret for en ny 1-årig periode. Netgruppen forbeholder sig ikke ret til at tilbagebetale nogen beløb for fejlindgåede aftaler. Netgruppen kan med en måneds varsel opsige enhver aftale med kunden, kunden vil få refunderet beløbet for den resterende tid af perioden. Netgruppen kan dog til enhver tid opsige en aftale ved brud på forretningsbetingelserne og/eller regler som måtte være omkring publicering på Internettet. I tilfælde af misbrug er Netgruppen ikke berettiget til at tilbagebetale beløbet for resten af perioden.